بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
20% تخفیف آمار و احتمال یازدهم سه بعدی الگو

آمار و احتمال یازدهم سه بعدی الگو

علیرضا علی پور, یاران رزمی
20% تخفیف حسابان 1 (پایۀ یازدهم) سه‌بعدی الگو

حسابان 1 (پایۀ یازدهم) سه‌بعدی الگو

نوید صفایی، کاظم اجلالی ،ارشک حمیدی
20% تخفیف حسابان دوازدهم سه بعدی الگو

حسابان دوازدهم سه بعدی الگو

ارشک حمیدی, کاظم اجلالی
20% تخفیف ریاضی دهم سه‌بعدی الگو

ریاضی دهم سه‌بعدی الگو

نوید صفایی ،کاظم اجلالی ،ارشک حمیدی
20% تخفیف ریاضی دوازدهم رشته تجربی سه بعدی الگو
20% تخفیف ریاضی گسسته دوازدهم سه بعدی الگو
20% تخفیف ریاضی نهم سه‌بعدی الگو

ریاضی نهم سه‌بعدی الگو

نوید صفایی ،علیرضا رفیعی
20% تخفیف ریاضی هشتم (سه‌بعدی) الگو

ریاضی هشتم (سه‌بعدی) الگو

جلیل ندایی‌پور ،حسام خلج طهرانی ،سهیل فرشباف
20% تخفیف ریاضی هفتم (سه بعدی) الگو

ریاضی هفتم (سه بعدی) الگو

جلیل ندایی‌پور ،حسام خلج طهرانی ،سهیل فرشباف
20% تخفیف ریاضی یازدهم رشته تجربی سه بعدی الگو

ریاضی یازدهم رشته تجربی سه بعدی الگو

ارشک حمیدی, نوید صفایی, کاظم اجلالی
20% تخفیف زیست شناسی دوازدهم  جلد دوم سه بعدی الگو
20% تخفیف زیست‌شناسی 2 (پایۀ یازدهم) سه‌بعدی الگو