بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

ادبیات تبلیغ نشر سیته

منیژه شیخ‌جوادی

از چرتکه تا استراتژی نشر سیته

امیرابوالفضل ذکریایی-نازلی منجم‌زاده

استراتژی بازاریابی هنر نشر سیته

مهدی خادمی-شاهین پریخانی