بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته) پوران پژوهش

دکتر اکبر عالم تبریز - علی یونسیان

تئوری های مدیریت پوران پژوهش

دکتر حسین صفرزاده - مژگان فلاح یساولی
15% تخفیف تحقیق در عملیات پوران پژوهش

تحقیق در عملیات پوران پژوهش

دکتر اکبر عالم تبریز - علی یونسیان

کنترل فرآیند پوران پژوهش

سجاد افشاریان - کمیل کیهانی