بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته) پوران پژوهش

تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته) پوران پژوهش

دکتر اکبر عالم تبریز - علی یونسیان
10% تخفیف اقتصاد مهندسی پوران پژوهش
10% تخفیف برنامه ریزی و کنترل پروژه پوران پژوهش
10% تخفیف تئوری های مدیریت پوران پژوهش

تئوری های مدیریت پوران پژوهش

دکتر حسین صفرزاده - مژگان فلاح یساولی
24% تخفیف تحقیق در عملیات پوران پژوهش

تحقیق در عملیات پوران پژوهش

دکتر اکبر عالم تبریز - علی یونسیان
10% تخفیف کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی و پلیمر پوران پژوهش
10% تخفیف کنترل فرآیند پوران پژوهش

کنترل فرآیند پوران پژوهش

سجاد افشاریان - کمیل کیهانی
10% تخفیف زبان تخصصی مهندسی شیمی پوران پژوهش
10% تخفیف سینتیک و طراحی رآکتورهای شیمیایی پوران پژوهش
10% تخفیف انتقال جرم و عملیات واحد پوران پژوهش
10% تخفیف طراحی اجزای ماشین پوران پژوهش
10% تخفیف ترمودینامیک پوران پژوهش