بانک کتاب مارکا

پیشنهاد شگفت انگیز

انسان خردمند – نشر فرهنگ نشر نو 10% تخفیف
فرصت باقی مانده برای خرید

انسان خردمند – نشر فرهنگ نشر نو

یووال نوح هراری-نیک گرگین

جلد دوم این کتاب با نام انسان خداگونه منتشر شده است

قیمت :
110,000 تومان 99,000 تومان
قیمت با تخفیف :

خودت باش دختر کتاب نشر  کوله پشتی 20% تخفیف
فرصت باقی مانده برای خرید

خودت باش دختر کتاب نشر کوله پشتی

ریچل هالیس-هدیه جامعی

قیمت :
35,000 تومان 28,000 تومان
قیمت با تخفیف :

بانک تست زیست شناسی دوازدهم میکرو گاج 25% تخفیف
فرصت باقی مانده برای خرید

قیمت :
119,000 تومان 89,250 تومان
قیمت با تخفیف :

دور دنیا در 4 ساعت عمومی جلد اول گاج 25% تخفیف
فرصت باقی مانده برای خرید

پاسخنامه تشریحی این کتاب را در جلد دوم بخوانید

قیمت :
99,000 تومان 74,250 تومان
قیمت با تخفیف :

تازه ها

خرید کتاب درسی ، کمک درسی ، دانشگاهی ، زبان ، عمومی فقط در بانک کتاب مارکا

CD & DVD