بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف 100 ایده برای طرح درس نشر جهاد دانشگاهی

100 ایده برای طرح درس نشر جهاد دانشگاهی

لیلا امیدوار- پوران مرادپور
10% تخفیف 101 راز برای ایجاد یک کسب و کار برنده نشر جهاد دانشگاهی
10% تخفیف 101 مسئله مدیریت پروژه و راهکارهای آن نشر جهاد دانشگاهی
10% تخفیف 800 تست علوم قرآن و حدیث نشر جهاد دانشگاهی
10% تخفیف
10% تخفیف آزمایشگاه شیمی عمومی 1 نشر جهاد دانشگاهی

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 نشر جهاد دانشگاهی

یدالله نیک پور قنواتی – نسرین هداوند
10% تخفیف آسفالت از تولید تا پخش نشر جهاد دانشگاهی
10% تخفیف آشنایی با روش تحقیق و شیوه ی جستجوی اطلاعات نشر جهاد دانشگاهی
10% تخفیف
10% تخفیف آشنایی با صنعت گردشگری نشر جهاد دانشگاهی
10% تخفیف آشنایی با فلسفه دین نشر جهاد دانشگاهی
10% تخفیف آشنایی با مبانی و اصول الگوها و استانداردهای مصرف نشر جهاد دانشگاهی