بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود

100 ایده برای طرح درس نشر جهاد دانشگاهی

لیلا امیدوار- پوران مرادپور

101 مسئله مدیریت پروژه و راهکارهای آن نشر جهاد دانشگاهی

واحدعبدالهیان- یحیی توکلی- محسن مرادی

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 نشر جهاد دانشگاهی

یدالله نیک پور قنواتی – نسرین هداوند