بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه جلد اول ویرایش جدید نگاه دانش
10% تخفیف بازاریابی تاثیر گذار نشر نگاه دانش
10% تخفیف فروش ارتباطی و مشارکتی نشر نگاه دانش
10% تخفیف برند سازی چند حسی نشر نگاه دانش
10% تخفیف بانکداری در هزاره سوم نشر نگاه دانش
10% تخفیف داستان سرایی سازمانی نشر نگاه دانش
10% تخفیف مدیریت عملکرد نشر نگاه دانش

مدیریت عملکرد نشر نگاه دانش

سیدرضا سیدجوادین-رضایی
10% تخفیف تئوری سازمان برای بخش دولتی نشر نگاه دانش

تئوری سازمان برای بخش دولتی نشر نگاه دانش

طالقانی-غفاری-حق وردی زاده
10% تخفیف زنجیره تامین پایدار نشر نگاه دانش

زنجیره تامین پایدار نشر نگاه دانش

قاسمی علی آبادی-رعیت پیشه-عزیزی
10% تخفیف مروری جامع بر مدیریت منابع انسانی نشر نگاه دانش