بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف بازاریابی و مدیریت بازار شهرآشوب

بازاریابی و مدیریت بازار شهرآشوب

کامل کمالی-محمدرضا دادخواه
10% تخفیف روانشناسی عمومی شهرآشوب
10% تخفیف زبان انگلیسی تخصصی ویژه دانشجویان مدیریت شهرآشوب
10% تخفیف مشتری مداری نشر شهرآشوب

مشتری مداری نشر شهرآشوب

محمدرضا دادخواه