بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف الکترومغناطیس ویژه برق/ارشد/مدرسان شریف

الکترومغناطیس ویژه برق/ارشد/مدرسان شریف

دكتر نادر كمجاني (عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت) ـ مهندس عباس شفيعي ـ مهندس بهناز توکلی
10% تخفیف الکترونیک 1و2/مدرسان شریف

الکترونیک 1و2/مدرسان شریف

مهندس امير كاشي
10% تخفیف انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2 ارشد مدرسان شریف
10% تخفیف

انتقال حرارت ارشد مدرسان شریف

مهندس سيدوحيد موسوي‌نژاد
10% تخفیف بررسی سیستم های قدرت ارشد-دکتری مدرسان شریف
10% تخفیف تجزیه و تحلیل سیستم ها/دکتری/مدرسان شریف

تجزیه و تحلیل سیستم ها/دکتری/مدرسان شریف

دکتر هومن سجادیان - دکتر سیدمهدی حسینی اندارگلی ( عضو هیئت علمی دانشگاه )
10% تخفیف تحقیق در عملیات (2)ارشد مدرسان شریف

تحقیق در عملیات (2)ارشد مدرسان شریف

دكتر مهدي طلوع (دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز) ـ زهرا ملائي (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز).
10% تخفیف تحلیل سازه ها ارشد مدرسان شریف
10% تخفیف تحلیل مدارهای الکتریکی (2)مدرسان شریف

تحلیل مدارهای الکتریکی (2)مدرسان شریف

مهندس حسين نامی ـ دكترمهرداد عابدی (عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير) ـ مهندس احسان عابدی
10% تخفیف حل سؤالات ریاضی مهندسی بدون دخالت دست(روش رد گزینه ها)مدرسان شریف
10% تخفیف حل سوالات ریاضی عمومی 1 و 2 بدون دخالت دست(روش رد گزینه ها)ارشد مدرسان شریف