بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف بررسی سیستم های قدرت ارشد-دکتری مدرسان شریف
10% تخفیف تحقیق در عملیات (2)ارشد مدرسان شریف

تحقیق در عملیات (2)ارشد مدرسان شریف

دكتر مهدي طلوع (دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز) ـ زهرا ملائي (عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز).