بانک کتاب مارکا

انتشارات جویا مجد برای اینکه بتواند یک منبع جامع و کامل در درس ریاضی مطابق سلیقه های مختلف دانش آموزان و دبیران در اختیار آنان قرار دهد تا بتوانند نیاز های علمی آموزشی خود را بر آورده سازند کتاب هایی با عنوان های مختلف از مقطع چهارم ابتدایی تا پایه یازدهم منتشر کرده است.

انتشارات جویا مجد کتاب هایش را در 13 سری متفاوت منتشر می کند که به شرح زیر است:

کتاب ریاضی کامل

کتاب های کامل با درسنامه ساده و روان آغاز میشود که نسبت به دیگر کتاب های ریاضی آموزش جامع تری را شامل میشود.بعد از ارائه درسنامه سوال هایی، تحت عنوان سوالات امتحانی آورده شده که متنوع تر و دشوارتر از سوال های کتاب درسی هستند این سوالات شامل پاسخ تشریحی نیز میباشند. در ادامه کتاب درسنامه و سوالات امتحانی مولف سوالات چهارگزینه ایی که را طرح کرده تا دانش آموز تسلط و آمادگی بهتری برای امتحانات پیداکند . برای پاسخ به سوالات چهارگزینه ایی آموزشی فراتر از کتب درسی درنظر گرفته شده است .

کتاب ریاضی نمونه

کتاب ریاضی نمونه جویامجد که برای ورود به مدارس تیزهوشان و ممتاز در نظرگرفته شده است. این کتاب ها شامل آموزش و خلاصه مطالب درسی است. مولف در کتاب ریاضی نمونه تمرین هایی بدون پاسخ برای درک بهتر مطالب. و آزمون های تیزهوشان با پاسخ تشریحی در نظر گرفته است .

کتاب ریاضی پنج گزینه

کتاب ریاضی پنج گزینه همانند چهار گزینه فقط با یک گزینه بیشتر طراحی شده و تقریبا دانش آموز را با پاسخ های بیشتری به چالش میکشد. این کتاب شامل سوالات تستی پنج گزینه ایی از منتخب ترین آزمون های تیزهوشان و ورود به مدارس ممتاز است.سوالات این کتاب به همراه پاسخ تشریحی میباشد.

کتاب ریاضی چهار گزینه

کتاب ریاضی چهارگزینه جویامجد شامل سوالات تستی چهارگزینه ایی است که دانش آموز را برای ورود به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آمده میکند.در ابتدای هر فصل خلاصه ی درس آمده است و در پاسخ هر یک از سوالات نکات و آموزش تکمیلی نیز آورده شده است.

کتاب ریاضی هماهنگ

کتاب ریاضی مدرسه

کتاب ریاضی مدرسه مکمل کتاب کار ریاضی است . در مباحث و سوالاتی که دانش آموز مشکل دارد از این کتاب میتواند استفاده کند . سوالات در این کتاب از تعداد کمتری برخوردار است و کتاب شامل بخش آموزش است که در ابتدای هر بخش قرار داده شده است. در ضمن سوالات امتحانی این کتاب با پاسخ است.

کتاب ریاضی راهنما

این کتاب در راستای کتاب کار طراحی شده سوالات امتحانی با پاسخ و تمرین هایی ویژه ایی برای خانه بدون پاسخ و تمرین هایی برای مدرسه از محتویات این کتاب آموزشی است.

کتاب ریاضی امتحانی

در کتاب ریاضی امتحانی سوالات امتحانی استاندارد برای دانش آموز طراحی شده است . تفاوت کتاب های امتحانی نسبت به کتاب های دیگر ریاضی در نظم و ترتیب سوالات است که در کتاب ریاضی امتحانی سوالات بیشتر به صورت چندین سوالات جمع آوری شده نه به صورت استاندارد که مطابق کتاب درسی است و سطح سوالات کتاب ریاضی امتحانی از کتاب کار و مدرسه بالاتر است.

کتاب ریاضی کار

در کتاب کار ریاضی سوالات درسی جهت تقویت پایه دانش آموزان طراحی شده که البته متشابه تمام کتاب های کار پاسخی برای آنها در کتاب منظور نشده است.شروع هر فصل از کتاب های کار با سولات درست یا نادرست ، چهارگزینه ایی و کامل کردنی میباشد، تا دانش آموز با پاسخ و نحوه سوالات آشنایی پیدا کند و در آخر هر فصل یک آزمون طراحی شده است. در این کتاب سوال های امتحانی بدون پاسخ ، آزمون پایانی هر فصل ، آزمون های نوبت اول و دوم گنجانده شده است. دانش آموز بعد از یادگیری کامل کتاب درسی میتواند پاسخگوی کتاب کار ریاضی باشد این کتاب در مقاطع هفتم،هشتم،نهم و دهم منتشر میشود.

ریاضی آزمون

کتاب هایی که شامل آزمون های مختلف میباشند. آزمون های نوبت اول و دوم با بارم بندی که دقیقا همانند شرایط امتحان را برای دانش آموز مهیا میکند. در این کتاب تمرین های ویژه خانه و مدرسه نیز طراحی شده است .

ریاضی نوبت اول

ریاضی نوبت دوم

کتاب های آزمون نوبت دوم از دیگر کتاب های نشر جویامجد است که شامل آزمون های نوبت اول و نوبت دوم امتحانی مدرسه است با بارم بندی و دقیقا همانند سوالات امتحانی که بخشی از سوالات همراه با پاسخ و بخشی بدون پاسخ است.

ریاضی شایستگی

نمایش کالاهای موجود