بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
10% تخفیف ادبیات پلیسی26 (تو را به یاد دارم) نشر قطره
10% تخفیف پادشاهی کیخسرو،نومید شدن کیخسرو از جهانداری،پادشاهی لهراسپ (شاهنامه فردوسی16) نشر قطره
10% تخفیف پادشاهی نوذر،زو،گرشاسپ،کیقباد (شاهنامه فردوسی 4) نشر قطره
10% تخفیف ثبت دائمی نشر قطره

ثبت دائمی نشر قطره

ادوارد اسنودن
10% تخفیف ادبیات پلیسی27 (شرلوک هولمز و سایه های سن پترزبورگ) نشر قطره
10% تخفیف پادشاهی کسری انوشیروان (شاهنامه فردوسی23) نشر قطره
10% تخفیف پادشاهی ساسانیان از پادشاهی یزگرد بزه گر تا قباد (شاهنامه فردوسی22) نشر قطره
10% تخفیف پادشاهی گشتاسب هفتخان اسفندیار (شاهنامه فردوسی17) نشر قطره
10% تخفیف داستان جنگ هاماوران و رفتن کیکاووس به آسمان و جنگ هفت گردان (شاهنامه فردوسی6)نشر قطره
10% تخفیف پادشاهی کیخسرو (شاهنامه فردوسی10) نشر قطره
10% تخفیف شرح دیوان شمس تبریزی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی جلد اول نشر قطره
10% تخفیف گزیده اشعار خاقانی نشر قطره