بانک کتاب مارکا

انتشارات مشاوران آموزش انتشارات مشاوران آموزش

آشنایی با انواع کتاب های انتشارات مشاوران آموزش ناشر تخصصی علوم انسانی :

کتاب های جامع و تست :

کتاب های جامع و تست مشاوران آموزش که شامل سه پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم در یک کتاب هستند. از ویژگی های این کتاب ها درسنامه جامع و مفهومی به همراه تمرین های تستی متنوع است. سوالات کنکور سراسری چند سال اخیر از دیگر بخش های کتاب های جامع است.

کتاب های هدفدار :

کتاب های هدفدار شامل سوالات تشریحی و سوالات چهارگزینه ایی است. این کتاب ها دانش آموز را با نحوه سوال ها و چیدمان برای امتحانات آماده کرده و شامل تست های کنکوری نیز است. اما بیشتر تمرکز کتاب های هدفدار بر سوالات تشریحی و امتحانات نهایی است.

کتاب های مبحثی :

کتاب های مبحثی انتشارات مشاوران آموزش مختص به درس ادبیات و زبان فارسی است. کتاب های مبحثی شامل درسنامه جامع و کاربردی.آموزش روش تشخیص واژه های مشابه به همراه تمرین های تستی و تشریحی.

کتاب های تیزشیم :

کتاب های تیزشیم همان کتاب های جمع بندی است . که مطالب مهم کتاب را به صورت خلاصه و فشرده جمع آوری کرده. ساختار اصلی کتاب های تیزشیم طراحی سوالات دشوار است تا درصد دانش آموز را افزایش دهد. ویژگی بعدی این کتاب ها سوالات کنکوری داخل و خارج از کشور است . در پایان هر بخش از پایه ها نیز یک آزمون نهایی در نظرگرفته شده است.

کتاب های فاز امتحان :

کتاب های فازامتحان سوالات امتحانی است که دانش آموز را با نحوه ی چیدمان و بارم بندی سوالات آشنا می کند. در این کتاب ها سوالات

کتاب های فینال :

کتاب های فینال فقط مخصوص پایه دوازدهم طراحی شده است. شامل سوالات امتحان نهایی و سوالات کنکوری است.

نمایش کالاهای موجود
20% تخفیف تستیک تاریخ یازدهم رشته انسانی نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف کار و تمرین عربی یازدهم رشته انسانی نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف تستیک دین و زندگی دهم انسانی نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف تستیک دین و زندگی دهم عمومی نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف تستیک عربی دهم عمومی نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف کتاب کار منطق دهم نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف تستیک انگلیسی دهم نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف تستیک فارسی یازدهم نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف تستیک فارسی دهم نشر مشاوران آموزش

تستیک فارسی دهم نشر مشاوران آموزش

مهدی کرانی-زهرا قاسمی
20% تخفیف روان شناسی جامع کنکور رشته انسانی نشر مشاوران آموزش
20% تخفیف علوم و فنون ادبی جامع کنکور (دهم,یازدهم,دوازدهم) نشر مشاوران آموزش

علوم و فنون ادبی جامع کنکور (دهم,یازدهم,دوازدهم) نشر مشاوران آموزش

مهسا آقاصفری-مهسا کاظمی-نوشین الهامی-فاطمه لطفیان
20% تخفیف تستیک عربی دهم انسانی نشر مشاوران آموزش