بانک کتاب مارکا
نمایش کالاهای موجود
20% تخفیف هوش و استعداد اول ابتدایی رشادت مبتکران
20% تخفیف آموزش و آزمون زیست یازدهم(یاقوت)رشادت نشر مبتکران
20% تخفیف آموزش و آزمون فیزیک دوازدهم رشته ریاضی رشادت مبتکران

آموزش و آزمون فیزیک دوازدهم رشته ریاضی رشادت مبتکران

محمد گلزاری, ابراهیم دانشمند مهربانی, منیر سادات موسوی, البرز ضرغام بروجنی
20% تخفیف آموزش ریاضیات گسسته دوازدهم یکتا رشادت مبتکران
20% تخفیف آموزش حسابان دوازدهم یکتا رشادت مبتکران

آموزش حسابان دوازدهم یکتا رشادت مبتکران

مجتبی سعیدی، رضا عابدی، علی محمدیوسف
20% تخفیف آموزش هندسه دوازدهم یکتا رشادت مبتکران
20% تخفیف زبان انگلیسی دوازدهم کانگرو (کلیه رشته‌ها) رشادت مبتکران
20% تخفیف آموزش فارسی دوازدهم غزال (کلیه رشته‌ها) رشادت مبتکران
20% تخفیف آموزش فیزیک یازدهم یاقوت (رشته ریاضی) رشادت مبتکران

آموزش فیزیک یازدهم یاقوت (رشته ریاضی) رشادت مبتکران

محمد گلزاری، منیر سادات موسوی، پریسا حاجی سیدجوادی
20% تخفیف آموزش هندسه یازدهم یکتا (رشته ریاضی) رشادت مبتکران
20% تخفیف آموزش حسابان یکتا رشادت نشر مبتکران
20% تخفیف آموزش آمار و احتمال یازدهم یکتا (رشته ریاضی) رشادت مبتکران