بانک کتاب مارکا
0 تومان
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاربردهای نظریه سوال پاسخ نشر رشد

فردریک ام لرد
کد محصول : 9789642802791
انتشارات
سال چاپ 1401

180,000 تومان

کتاب کاربرد‌های نظریه ی سوال پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی

کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه‌ی دکتر علی دلاور و جلیل یونسی کتابی است که در رابطه با کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نوشته شده است. هدف از نوشتن کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد  کمک به متخصصان اندازه‌گیری تا با استفاده از نظریه سوال و پاسخ ان دسته از مسائل و مشکلات عملی خود را که در سنجش با آن مواجه می‌شوند حل کنند.

زمانی که متخصصان اندازه گیری کار مورد نظرشان را مورد سنجش قرار می‌دهند.  با مشکلاتی مواجه می‌شوند برای حل این مشکلات عملی  از نظریه‌هایی سوال و پاسخ می‌توان استفاده کرد. زیرا نظریه سوال و پاسخ کمک بسیار خوبی برای متخصصان اندازه‌گیری به شمار می‌آید و با استفاده از آن که در کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته فردریک ام لرد توضیح داده شده است می‌توانند مشکلات و مسائل عملیشان را برطرف کنند.

نظریه سوال و پاسخ که کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته فردریک ام لرد صحبت شده است همه‌ی ویژگی‌های کلی آزمون را که در حکم ابزار اندازه گیری، بر اساس ویژگی‌های سوالات آزمون بیان می‌کند.

این به این معنی است که با توجه به ویژگی‌هایی که سوالات آزمون دارند ویژگی‌های کلی آزمون را که در حکم ابزار اندازه گیری هستند به وسیله‌ی نظریه سوال و پاسخ مشخص می‌شود‌. این کتاب توسط نشر رشد منتشر گردیده است.

کتاب کاربرد‌های نظریه سوال پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه‌ی دکتر علی دلاور و جليل یونسی برای مطالعه‌ی چه کسانی مناسب است؟

کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد  مناسب برای تمام دانشجویان و اساتیدی و تمام افرادی است که در زمینه‌ی نظریه سوال و پاسخ کار می‌کنند.

کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی که در دسته‌ی کتاب‌های دانشگاهی قرار گرفته است.

و به خاطر اینکه کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد به صورت جامع کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ را مطرح کرده است می‌تواند آشنایی زیادی به مخاطبان خود در رابطه با کاربرد‌های گوناگون نظریه سوال و پاسخ بدهد.

کتاب نظریه‌های سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی در دانشگاه‌ها توسط اساتید تدریس می‌شود تا دانشجویان به خوبی با کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ آشنا شوند.

و با آشنا شدن کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ که در کتاب کاربرد‌های نظریه سوال پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی آمده است بتوانند به صورت عملی از کاربردهای آن استفاده کنند. برای سفارش کتاب دانشگاهی می‌توانید به سایت بانک کتاب مراجعه کنید.

نویسنده و مترجم‌های کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد چه کسانی هستند؟

نویسنده کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد فردریک ام لرد است. که کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی را که در زمینه‌ی کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ است را تالیف کرده است.

فردریک ام لرد در کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه علی دلاور و جلیل یونسی سعی کرده تا کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ را به مخاطبان خود معرفی کند تا مخاطبان بتوانند از کاربرد‌های گوناگون نظریه سوال و پاسخ در جهت بهبود کارشان استفاده کنند.

مترجمان کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر دکتر علی دلاور و جلیل یونسی هستند. دکتر علی دلاوری یکی از مترجمان کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه‌ی دکتر علی دلاور و جلیل یونسی که استاد گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی است. و در سمت دانشیار مشغول به کار هستند.

یکی دیگر از مترجمان کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد جلیل یونسی است. جلیل یونسی که تخصصشان در مشاور و روانشناسی و مشاوره فردی است. کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی را ترجمه کرده است. کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی که در سال ۱۳۹۱ و در انتشارات رشد منتشر شده است.

سرفصل‌ها و مطالب کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی

کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه‌ی دکتر علی دلاور و جلیل یونسی است که به صورت کلی کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ را مطرح کرده است.

از جمله کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ که در کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد  مطرح شده است شامل تعیین پارامتر‌های نامتغیری که سوالات و آزمون را تعریف کند و تعیین ویژگی‌های آماری و تعیین چگونگی تغییر تاثیر هر آزمون در سطوح گوناگون توانایی و مقایسه اثر بخشی روش‌های متفاوت نمره گذاری هر آزمون و دیگر کاربردهایی که در کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد است می‌شود.

در کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه‌ی دکتر علی دلاور و جلیل یونسی سعی شده تا کاربرد‌های گوناگون نظریه سوال و پاسخ را به مخاطبان خود معرفی کند تا مخاطبان بتوانند از کاربرد‌های گوناگون نظریه سوال و پاسخ در جهت عملکرد عالی ترشان، بهره کافی را ببرند.

مطالعه‌ی کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی چه فایده‌ای دارد؟  

با مطالعه‌ی کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه‌ی دکتر علی دلاور اطلاعات زیادی را در ارتباط با کاربرد‌های گوناگون نظریه‌ها سوال و پاسخ به دست می‌آورید.

کاربرد‌های گوناگون نظریه سوال و پاسخ که در کتاب کاربرد‌های گوناگون نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی مطرح شده است. کمک زیادی را به مخاطبان خود برای عملکرد بهترشان می‌کند.

تا به وسیله‌ی کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ که در کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد و ترجمه دکتر علی دلاور و جلیل یونسی آمده است به صورت عملی مورد استفاده قرار دهند و عملکرد بهتری  را داشته  باشند. کتاب دو و میدانی آموزش گام به گام نشر بامداد کتاب   نیز از کتاب‌های مشابه در این زمینه است.

و با استفاده از کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ که در کتاب کاربرد‌های نظریه سوال و پاسخ نشر رشد نوشته‌ی فردریک ام لرد آمده است. مخاطبان آن دسته از مسائل و مشکلاتی را که در سنجش به وجود آمده را حل می‌کنند.

مشخصات کالا
انتشارات

نویسنده

فردریک ام لرد

مترجم

علی دلاور

سال چاپ

1401

قطع کتاب

وزیری

تعداد صفحه

350

نوع جلد

نرم (شومیز)

نظرات کاربران

لطفا نظر خود را در مورد این کالا بیان کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *